Wszystko o HDS (hydraulicznym dźwigu samochodowym) – rodzaje, możliwe wykorzystanie, jak zdobyć uprawnienia

Hydrauliczny dźwig samochodowy, w skrócie zwany HDS to nic innego jak dźwignica zamontowana na samochodzie. Urządzenie, najprościej mówiąc, służy do załadunku i rozładunku towaru. Znajduje ono zastosowanie w wielu gałęziach transportu i budownictwa. Jest urządzeniem uniwersalnym, bardzo mobilnym i znacznie skracającym czas i koszty pracy.

Jakie mamy rodzaje żurawi HDS?

Pod względem charakterystyki zastosowania dzielimy je na:

Pod względem miejsca montażu dźwignicy na nadwoziu pojazdu, wyróżniamy:

Sektory, gdzie HDS znalazł swoje zastosowanie.

Kto może zostać kierowcą żurawia HDS? – uprawnienia UDT.

Hydrauliczne dźwigi samochodowe podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego i do ich obsługi wymagane są odpowiednie uprawnienia. Aby je uzyskać, należy ukończyć kurs i pozytywnie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny organizowany przez UDT. Warunkami przystąpienia do szkolenia są wiek powyżej 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy operatora HDS oraz prawo jazdy kategorii C. Ukończenie kursu i pozytywny wynik egzaminu równają się uzyskaniu bezterminowych uprawnień operatora HDS respektowanych w kraju i poza nim.

 

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt