Suwnice – terminy techniczne, opisujące ich działanie

Mając do czynienia z suwnicami, można się spotkać z wieloma tajemniczymi terminami, których znaczenie nie zawsze jest nam znane. Przedstawiamy najczęściej występujące określenia, które warto poznać.

Udźwig suwnicy

Udźwig – parametr ten określa ile może wynosić maksymalna masa ładunku podnoszonego. Dla uniknięcia niebezpiecznych pomyłek, mogących skutkować poważnymi wypadkami, udźwig jest zawsze wyraźnie napisany na konstrukcji suwnic i jest widoczny z terenu, na którym wykonywane są prace.

Prędkość podnoszenia

Prędkość podnoszenia – jest wartość nominalna określona przez producenta, wyrażona w jednostce m/s. W niektórych modelach suwnic, prędkość podnoszenia może być podzielona na małą i dużą. Informacje o prędkości zawiera również dokumentacja techniczno ruchowa, w skrócie DTR, tabliczka znamionowa, a także instrukcja obsługi.

Prędkość jazdy suwnicy

Prędkość jazdy suwnicy – podobnie jak wyżej, tak i w tym przypadku wartość wyrażona jest jednostką m/s. Prędkość jazdy suwnicy dotyczy prędkości poruszania się urządzenia po torach lub podłożu innego rodzaju.

Pozostałe parametry

Suwnice jedno i dwu dźwigarowe

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie przemysłu, bez sprawnych i bezpiecznych suwnic pomostowych. Znajdują się one zarówno na otwartych powierzchniach składów, jak i pod dachami – w halach magazynowych i montażowych. Suwnice z uwagi na swoja budowę, możemy podzielić na trzy grupy:

  1. Suwnice jednodźwigarowe
  2. Suwnice dwudźwigarowe
  3. Suwnice podwieszane

Suwnice jednodźwigarowe, z uwagi na swoją konstrukcję, przeznaczone są do pracy związanych z usprawnianiem transportu i mogą pracować w warunkach średniego obciążenia oraz intensywności działania. Jeżeli specyfika zakładu wymaga, aby suwnice przenosiły większe obciążenia i pracowały intensywnie przez cały czas, należy wybrać suwnice dwudźwigarowe. Ich zaletą jest znacznie większa stabilność i wytrzymałość, dzięki zastosowaniu podwójnych podpór. Z uwagi na ten fakt, są one często wykorzystywane do rozładunku pociągów i innych ciężkich materiałów. Warto zaznaczyć, że w przypadku wyciągarki dwudźwigarowej, możliwe jest zastosowanie aż dwóch wciągarek – głównej i pomocniczej. Znacząco poprawiają one efektywność pracy. Wciągarki mogą pracować albo na jednym wózku, albo niezależnie od siebie. Wówczas możliwe jest wykorzystanie jednej suwnicy do wykonywania dwóch, niezależnych od siebie czynności.

W każdym przypadku, suwnice pomostowe sterowane są na jeden z dwóch sposobów: pilotem przewodowym zawieszonym do urządzenia lub bezprzewodowym. Do obsługi opisanych maszyn należy odbyć Kursy na wózki widłowe czyli szkolenie na uprawnienia do sterowania suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kat. II W.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt