Podstawowe metody spawania metali

Co to jest spawanie?

Spawanie to jedna z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych metod do łączenia metali. Na czym polega spawanie? Otóż spawanie jest procesem polegającym na spajaniu metali. Jest to możliwe dzięki użyciu ciepła lub też zastosowania określonego środka spawalniczego.

Co należy zrobić, aby móc samemu spawać?

Aby móc wykonywać zawód spawacza, należy ukończyć kurs i zdać egzamin państwowy (część teoretyczna i praktyczna) przed Komisją powołaną przez  Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Zakres tematyczny oraz liczba godzin szkolenia jest ściśle określona w wytycznych, które zostały opracowane przez Instytut. Również sposób przeprowadzania poszczególnych egzaminów jest ściśle określony. Po zrealizowaniu odpowiedniego materiału oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kursant otrzymuje książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu, w której zawarta jest między innymi informacja o metodzie, do której ma się uprawnienia w zakresie spawania. Oczywiste jest, że im więcej ma się ukończonych z wynikiem pozytywnym kursów z określonych metod, tym bardziej jest się pożądanym przez pracodawców spawaczem.

Jakie metody spawania metali wyróżnia się?

Wyróżnia się następujące metody spawania:

Do najbardziej popularnych i najbardziej pożądanych jest spawanie metodą MIG – MAG oraz TIG. Wśród nich wyróżniamy następujące metody:

Metoda TIG dzieli się na trzy części – trzy różne kursy:

  1. Spawanie metodą TIG (I stopień) w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi,
  2. Spawanie metodą TIG (II stopień) w zakresie spawania blach spoinami czołowymi,
  3. Spawanie metodą TIG (III stopień) w zakresie spawania rur spoinami czołowymi,

Metoda  MAG -MIG dzieli się na trzy części – trzy różne kursy zakończone – trzema odrębnymi kursami:

  1. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG -MIG (I stopień),
  2. Spawanie blach i spoinami czołowymi metodą MAG -MIG (II stopień),
  3. Spawanie złącza doczołowe rur metodą MAG -MIG (iII stopień).

Warunkiem przystąpienie do którejkolwiek metody –  stopień II lub III należy udowodnić, iż ma się uprawnienia do poprzednich stopni. Okres ważności uprawnień to 2 lata, po jego upływie konieczna jest ich weryfikacja.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt