Koparko-ładowarka jest maszyną, bez której nie obejdzie się żadna firma budowlana. Co za tym idzie, operatorzy tych pojazdów są potrzebni przy każdym większym projekcie. Jest to zawód często niedoceniany, który wymaga zarówno niesamowitej dyscypliny, jak i precyzji podczas prowadzenia tego typu maszyny budowlanej. Operatorzy koparko-ładowarek są niezbędni nie tylko przy pracach remontowych, ale również podczas rozbiórek. Nie każdy może zostać operatorem tej maszyny, gdyż należy najpierw spełnić kilka warunków. Trzeba mieć ukończone 18 lat oraz przynajmniej wykształcenie podstawowe. Co więcej, należy uzyskać od lekarza zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do tego rodzaju pracy. Jednakże największą przeszkodą dla osób zainteresowanych tym zawodem jest potrzeba ukończenia kursu dla operatorów koparko-ładowarek.

Na czym polega kurs operatora koparko-ładowarki?

Kurs ten organizowany jest na podstawie rozporządzeń Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Każdy ośrodek oferujący kurs dla operatorów koparko-ładowarek zobowiązany jest do przestrzegania programu szkoleniowego opracowanego przez IMBiGS. Na kurs składa się część teoretyczna i praktyczna. Teoria obejmuje głównie szkolenie z zakresu BHP oraz dokumentacji technicznej. W części praktycznej osoba uczestnicząca w kursie ma okazję do nauki obsługi maszyny. Po zakończeniu szkolenia przychodzi czas na egzamin przed komisją państwową, który składa się z części praktycznej oraz ustnej – teoretycznej. Zdający musi wykazać się znajomością obsługi koparko-ładowarki i potrafić nią manewrować. Jeżeli egzamin zakończy się pozytywnym wynikiem, to uczestnik otrzyma książeczkę operatora, która służy jako dokument uprawniający do wykonywania zawodu.

Zakres obowiązków oraz zarobki operatorów koparko-ładowarek

Operatorzy muszą być w stanie wyrównywać teren oraz dokonywać wykopów za pomocą koparko-ładowarki. Wszelkie materiały, które powstaną w czasie wykonywania pracy, muszą być poprawnie posegregowane i rozmieszczone. Ponadto operator musi umieć dokonać drobnych napraw w swojej maszynie oraz wymieniać opony i płyny eksploatacyjne, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Każdy operator musi regularnie przeprowadzać kontrolę wykonywanej pracy. Zarobki operatorów zależą od ich doświadczenia i wynoszą do 15 złotych brutto na godzinę. Średnio operatorzy koparko-ładowarek są w stanie zarobić miesięcznie od 3000 do 4000 złotych brutto.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt