Kurs na napełnianie zbiorników gazem LPG

Napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG

Cel szkolenia:

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.

Warunki stawiane kandydatom:

Program szkolenia:

Kurs tankowania gazu LPG na stacjach paliw trwa 2 dni i kończy się egzaminem państwowym przed komisja kwalifikacyjną TDT.

Zaświadczenia:

Wydawane uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem LPG w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi stacji paliw LPG – stacji auto gazu w zakresie napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt