Kursy oraz egzaminy kwalifikacyjne w zakresie konserwacji dźwignic

Osoby konserwujące urządzenia dźwignicowe, zgodnie z ustawą o dozorze technicznym, powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne.

Wykaz urządzeń technicznych, przy konserwacji których jest wymagane posiadanie kwalifikacji, zawarty jest w rozp. Ministra Gospodarki z 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych /Dz. U. Nr. 79 poz. 849 oraz Dz. U. z 2003 nr. 50 poz. 426 /.

Dla konserwatorów dźwigów rozróżnia się cztery kategorie uprawnień, które są przyznawane wyłącznie dla wyposażenia elektromechanicznego – EM.

Dla konserwatorów pozostałych dźwignic rozróżnia się cztery kategorie uprawnień w zakresie wyposażenia mechanicznego – M oraz cztery kategorie w zakresie wyposażenia elektrycznego – E.

Kandydaci na konserwatorów w zakresie wyposażenia elektrycznego – E i elektromechanicznego – EM /z wyłączeniem kategorii IV – E/ muszą posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kv w zakresie “konserwacja, naprawy, montaż”. W przypadku urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, świadectwo kwalifikacyjne powinno mieć odpowiedni wpis na ten temat.

Kursy konserwacji dźwignic

Warunki uczestnictwa w kursie:

Powyższe dane muszą być potwierdzone na wniosku UDT przez zakład pracy.

Program ramowy kursu w ilości 70 godz. /E+M/, każdorazowo uzgadniamy z organami UDT.

Kursy organizowane przez Ośrodek dotyczą wszystkich kategorii uprawnień i pełnego zakresu typów dźwignic.

Zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwignic, w drodze postępowania kwalifikacyjnego wydają oddziały UDT. W razie negatywnego wyniku postępowania, ponowny egzamin może się odbyć po upływie 30 dni.

Zaświadczenia są wydawane bezterminowo.

Zapisy na kursy konserwacji dźwignic:

Centrum Szkoleniowe Stanisławów

Stanisławów 3, 05-252 Dąbrówka
tel.: 666-303-308,
kom.: 666-305-307,
email: centrum@akademia-efect.pl

Warszawa

ul. Św. Jacka Odrowąża 15 II piętro, 03-310 Warszawa
tel.: 22-203-64-54,
kom.: 666-303-308,
email: warszawa@akademia-efect.pl

Kraków

ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
tel.: 12 442-00-55,
kom.: 666-303-308,
email: krakow@akademia-efect.pl

Katowice

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
tel.: 32 444-66-86,
kom.: 666-305-307,
email: katowice@akademia-efect.pl

Szczecin

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin
tel.: 91 881-20-26,
kom.: 666-305-307,
email: szczecin@akademia-efect.pl

Bielsko-Biała

ul. Legionów 26, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 444-66-96,
kom.: 666-305-307,
email: bielsko-biala@akademia-efect.pl

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt