Jak wygląda kurs spawacza?

Kursy zawodowe to łatwy sposób na zdobycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania konkretnego zawodu. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się kursy spawaczy. Osoby, które pragną nauczyć się spawania, mogą skorzystać z bezpłatnych kursów przeznaczonych dla osób bezrobotnych, dostępnych w urzędach pracy lub wybrać płatne zajęcia organizowane przez prywatne ośrodki doskonalenia zawodowego. W zależności o metody, koszty kursów w ośrodkach szkoleniowych wynoszą pomiędzy 2000-3000 zł. Szkolenie obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Uczestnicy kursów przez kilkanaście dni nabywają wiedzę pod okiem doświadczonych instruktorów. Profesjonalne kursy umożliwiają naukę na jednoosobowych stanowiskach wyposażonych w nowoczesny sprzęt spawalniczy. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem przeprowadzanym zgodnie z wytycznymi instytutu spawalniczego lub innej jednostki certyfikującej, takiej jak TUV. Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu wiąże się z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego posiadane kompetencje.

Zarobki spawaczy

W związku z tym, że spawaczy z uprawnieniami brakuje zarówno na rodzimym, jak i europejskim rynku pracy, osoby pracujące w tym zawodzie mogą liczyć na wysokie zarobki. Badania statystyczne pokazują, że przeciętne wynagrodzenie spawacza pracującego w Polsce, w 2017 roku wynosiło 4400 zł. Poza wynagrodzeniem przewyższającym średnią krajową spawacze mogą liczyć również na dodatkowe bonusy pozapłacowe w postaci świadczeń socjalnych, ubezpieczeń na życie lub pakietów medycznych. Jeśli chodzi o zarobki spawaczy w krajach Unii Europejskiej, to obecnie kształtują się one na poziomie 2000-2500 Euro. W tym wypadku wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie głównie od posiadanych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Porównując koszty wykupienia szkolenia z zarobkami, widać wyraźnie, że ukończenie kursu spawacza jest niezwykle opłacalne. W krótkim czasie i przy niewielkich nakładach finansowych zdobyć można umiejętności i kwalifikacje pozwalające na pracę w ciekawym i dobrze płatnym zawodzie.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt