Kurs na żurawie samojezdne

Operator żurawi samojezdnych kat. II Ż (żurawi wieżowych, dźwigów samochodowych)

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji na operatora żurawi samojezdnych kat. IIŻ oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Zajęcia praktyczne odbywają się w systemie 1:1, wykwalifikowany operator szkoli indywidualnie jednego kursanta, pozwala to na komfortowy i efektowny przekaz informacji. Szkolenie praktyczne odbywa się na żurawiach samojezdnych o różnym tonażu oraz udźwigu. Głównym celem szkolenia jest nacisk na zajęcia praktyczne z racji niebezpieczeństwa jakie stwarza np. złe rozstawienie maszyny czy obsługa coraz to nowszej generacji komputerów. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w grupach lub indywidualnie uwarunkowane jest to potrzebami uczestników.

Warunki stawiane kandydatom:

Program szkolenia:

Egzamin:

Teoretyczny i praktyczny egzamin przed komisją UDT.

Zaświadczenia:

Uczestnik szkolenia otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi żurawi samojezdnych wydane przez UDT. Jak w przypadku innych sprzętów UTB istnieje możliwość tłumaczenia uprawnień na język angielski poprzez wydanie stosownego dokumentu przez UDT – certyfikacja. Po zakończeniu szkolenia operator nabędzie bezterminowe uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych bez ograniczeń co do typu lub marki.

Zapisy na kursy żurawi samojezdnych:

Centrum Szkoleniowe Stanisławów

Stanisławów 3, 05-252 Dąbrówka
tel.: 666-303-308,
kom.: 666-305-307,
email: centrum@akademia-efect.pl

Warszawa

ul. Św. Jacka Odrowąża 15 II piętro, 03-310 Warszawa
tel.: 22-203-64-54,
kom.: 666-303-308,
email: warszawa@akademia-efect.pl

Kraków

ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
tel.: 12 442-00-55,
kom.: 666-303-308,
email: krakow@akademia-efect.pl

Katowice

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
tel.: 32 444-66-86,
kom.: 666-305-307,
email: katowice@akademia-efect.pl

Szczecin

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin
tel.: 91 881-20-26,
kom.: 666-305-307,
email: szczecin@akademia-efect.pl

Bielsko-Biała

ul. Legionów 26, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 444-66-96,
kom.: 666-305-307,
email: bielsko-biala@akademia-efect.pl

 

Opony w podnośnikach koszowych | Dbanie o łożyska żurawi i podnośników

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt