Kurs na wózki widłowe

Kurs na operatora wózka widłowego

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Warunki stawiane kandydatom:

Program szkolenia:

Egzamin:

Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją.

Zaświadczenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wszystkie typy wózków łącznie z bezpieczną wymianą butli gazowych, zaświadczenie wydane na drukach MEN.

W naszej firmie masz możliwość bezpłatnego otrzymania uprawnień przetłumaczonych na język angielski dzięki czemu będą one honorowane w Unii Europejskiej. Na życzenie wydajemy uprawnienia również w języku niemieckim.

Wózki widłowe – zalety i obowiązki

Wózki widłowe to urządzenia powszechnie wykorzystywane w logistyce, transporcie oraz innych branżach, jak na przykład budownictwo. Zadaniem wózków widłowych jest szybkie i bezpieczne przemieszczanie ładunków, z jednego miejsca na drugie. Konstrukcja widlaków, pozwala na unoszenie ładunków umieszczonych na paletach na różną wysokość – nawet do 12 metrów. Dzięki temu, możliwe jest magazynowanie towarów na regałach wysokiego składowania.

Zalety wózków widłowych

Bezpieczeństwo i uprawnienia na widlaki

Do obsługi wózków widłowych, mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby, dysponujące niezbędnymi uprawnieniami i które wzięły udział w kursach. Jest to jeden z podstawowych wymogów, aby móc podjąć pracę magazyniera, dla którego obsługa wózków widłowych jest koniecznością. Z uwagi na diametralnie inny sposób sterowania takim wózkiem, kursy okazują się punktem wyjścia dla rozpoczęcia pracy w tym zawodzie. Jakie zagadnienia są poruszane w trakcie trwania kursów na operatora wózka widłowego?

Poza powyższymi tematami, poruszanymi na zajęciach teoretycznych, kursy wózków widłowych to również zajęcia praktyczne, podczas których kursanci w warunkach terenowych, uczą się obsługi.

 

Zapisy na kursy wózków widłowych:

 

Centrum Szkoleniowe Stanisławów

Stanisławów 3, 05-252 Dąbrówka
tel.: 666-303-308,
kom.: 666-305-307,
email: centrum@akademia-efect.pl

Warszawa

ul. Św. Jacka Odrowąża 15 II piętro, 03-310 Warszawa
tel.: 22-203-64-54,
kom.: 666-303-308,
email: warszawa@akademia-efect.pl

Kraków

ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
tel.: 12 442-00-55,
kom.: 666-303-308,
email: krakow@akademia-efect.pl

Katowice

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
tel.: 32 444-66-86,
kom.: 666-305-307,
email: katowice@akademia-efect.pl

Szczecin

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin
tel.: 91 881-20-26,
kom.: 666-305-307,
email: szczecin@akademia-efect.pl

Bielsko-Biała

ul. Legionów 26, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 444-66-96,
kom.: 666-305-307,
email: bielsko-biala@akademia-efect.pl

 

Uprawnienia na wózki widłowe:

 

Uprawnienia na wózki jezdniowe specjalizowane:

 

Jazda wózkiem widłowym | Wózek widłowy – nowy czy używany | Bezpieczeństwo jazdy wózkiem

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt