Kurs na ładowarki teleskopowe

Obsługa wózków jezdniowych specjalizowanych

 

Zastosowanie i uniwersalność ładowarek teleskopowych.

Możliwości maszyn budowlanych, rolniczych czy komunalnych bywają ograniczone. Niejednokrotnie maszyny te nie mają możliwości łącznie kilku funkcji jednocześnie. Zasadne więc staje się niekiedy zastosowanie jednej maszyny, która łączy w sobie atuty takich maszyn i urządzeń, jak: wózek podnośnikowy, ciągnik rolniczy czy ładowarka jednonaczyniowa.

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków specjalizowanych (ładowarek teleskopowych).

Warunki stawiane kandydatom:

Program szkolenia:

Egzamin:

Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją.

Zaświadczenia:

Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wszystkie wózki specjalizowane.

W naszej firmie masz możliwość bezpłatnego otrzymania uprawnień przetłumaczonych na język angielski dzięki czemu będą one honorowane w Unii Europejskiej. Na życzenie wydajemy uprawnienia również w języku niemieckim.

 

Zapisy na kurs na ładowarkę teleskopową

 

Centrum Szkoleniowe Stanisławów

Stanisławów 3, 05-252 Dąbrówka
tel.: 666-303-308,
kom.: 666-305-307,
email: centrum@akademia-efect.pl

Warszawa

ul. Św. Jacka Odrowąża 15 II piętro, 03-310 Warszawa
tel.: 22-203-64-54,
kom.: 666-303-308,
email: warszawa@akademia-efect.pl

Kraków

ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
tel.: 12 442-00-55,
kom.: 666-303-308,
email: krakow@akademia-efect.pl

Katowice

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
tel.: 32 444-66-86,
kom.: 666-305-307,
email: katowice@akademia-efect.pl

Szczecin

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin
tel.: 91 881-20-26,
kom.: 666-305-307,
email: szczecin@akademia-efect.pl

Bielsko-Biała

ul. Legionów 26, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 444-66-96,
kom.: 666-305-307,
email: bielsko-biala@akademia-efect.pl

 

Ogólne podziały ładowarek teleskopowych

 

Podział wózków specjalizowanych ze względu na konstrukcję

Ładowarki teleskopowe sztywno ramowe to maszyny, w których rama główna stanowi jedną całość. Kabina operatora usytuowana jest z lewej strony maszyny, natomiast wysięgnik teleskopowy usytuowany jest po prawej stronie. Ładowarki teleskopowe w wersji ze stabilizatorami (podporami) to maszyny, które dzięki dodatkowemu podparciu podczas pracy mają zapewnioną większą stabilność.

Podział ze względu na rodzaje zespołu jazdy

Ładowarki teleskopowe jako maszyny mobilne i zwrotne są wyłącznie maszynami kołowymi, wśród których występują trzy sposoby zmiany kierunku jazdy. W maszynach tych, podobnie jak na przykład w koparkoładowarkach, istnieje możliwość kierowania wszystkimi czterema kołami jednocześnie, przednimi kołami oraz tzw. ruch kraba, umożliwiający jazdę maszyną „na ukos”.

Podstawowe parametry techniczne ładowarek teleskopowych.

 

Własności maszyny lub urządzenia technicznego można również scharakteryzować opisowo. Do podstawowych wielkości charakteryzujących ładowarki teleskopowe, tak zwanych parametrów technicznych, należą:

Napędem elektrycznym nazywamy urządzenie, które pracuje na zasadzie wykorzystania energii elektrycznej i służy do nadawania ruchu maszynie roboczej, jaką jest między innymi ładowarka teleskopowa. Jeszcze kilka lat temu napędy elektryczne były stosowane do napędu maszyn stacjonarnych lub takich, które poruszały się w ograniczonym zakresie, m.in. żurawie wieżowe, suwnice, wytwórnie mas mineralno-bitumicznych czy urządzenia przeładunkowe. Napędy hydrauliczne w ładowarkach teleskopowych służą do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia (np. Z pompy hydraulicznej) do odbiornika(siłownika lub odbiornika hydraulicznego) za pośrednictwem oleju hydraulicznego pod ciśnieniem . Są więc stosowane do napędu wysięgnika teleskopowego, w układach zespołu napędu jazdy oraz obrotu nadwozia niektórych typów ładowarek teleskopowych.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt