Kurs na HDS

Kurs dla operatorów żurawi przeładunkowych.

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS). Żuraw przenośny często montowany na naczepach samochodów ciężarowych służy m.in. do załadunku i rozładunku wszelkiego typu materiałów. Obsługa wymaga odpowiednich kwalifikacji, które umożliwiają posługiwanie się wyżej wymienionym urządzeniem. Aby odbyć szkolenie i zostać operatorem HDS-a nie wymagane jest posiadanie uprawnień prawa jazdy kategorii C. Ośrodek Akademii Efect dysponuje kilkoma żurawiami przenośnymi HDS o różnych parametrach dzięki temu uczestnicy szkolenia mogą poznać różnice między urządzeniami na których ćwiczą. Wszystkie HDS-y dostępne są dla naszych kursantów.

Warunki stawiane kandydatom:

Program szkolenia:

Egzamin:

Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją.

Uprawnienia:

Po pozytywnym wyniku egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi żurawi przeładunkowych.

Dla osób pragnących rozpocząć pracę za granicą istniej możliwość wykonania certyfikacji w języku angielskim, dokument wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego.

Co to jest HDS (żuraw przenośny)

Żuraw przenośny to żuraw zamontowany na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabina kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu, służący do załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku. Podstawowe kategorie żurawi przenośnych to żurawie do transportu materiałów budowlanych oraz do transportu drewna (z rotatorem i chwytakiem). Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w dopuszczalnej odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów.

HDS nazywany jest również żurawikiem, zamontowany na samochodzie, jest jednym z elementów wyposażenia, który wykorzystywany jest do prac przeładunkowych, tzn. do chwytania ładunku, podnoszenia i załadowywania na skrzynię, a po przewiezieniu do rozładunku tego towaru. Przy zastosowaniu dodatkowego osprzętu wzrastają możliwości jego wykorzystania. Możliwe jest zamontowanie do niego wideł paletowych lub chwytaka bloków kamiennych, łyżki koparki do piachu, świdra, kosza do przewozu osób czy hydraulicznej wciągarki.

Zapisy na kursy na HDS:

Centrum Szkoleniowe Stanisławów

Stanisławów 3, 05-252 Dąbrówka
tel.: 666-303-308,
kom.: 666-305-307,
email: centrum@akademia-efect.pl

Warszawa

ul. Św. Jacka Odrowąża 15 II piętro, 03-310 Warszawa
tel.: 22-203-64-54,
kom.: 666-303-308,
email: warszawa@akademia-efect.pl

Kraków

ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
tel.: 12 442-00-55,
kom.: 666-303-308,
email: krakow@akademia-efect.pl

Katowice

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
tel.: 32 444-66-86,
kom.: 666-305-307,
email: katowice@akademia-efect.pl

Szczecin

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin
tel.: 91 881-20-26,
kom.: 666-305-307,
email: szczecin@akademia-efect.pl

Bielsko-Biała

ul. Legionów 26, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 444-66-96,
kom.: 666-305-307,
email: bielsko-biala@akademia-efect.pl

Warunki pracy i podłoża

Żuraw jest napędzany pompą hydrauliczną, zaś obsługa dźwigi sterowniczych może się odbywać wyłącznie przez przeszkolonego operatora. Podłoże w miejscu pracy musi mieć odpowiednią nośność gwarantującą przeniesienie nacisku od nóg podpór oraz być jednorodne, aby uniknąć przesunięcia pojazdu w czasie pracy. Każdy żuraw ma określone dopuszczalne obciążenia odczytywane z wykresu udźwigu.

Obowiązku operatora HDS

Mechanizmy żurawi

Nadwozie żurawi samojezdnych wyposażone jest w następujące mechanizmy główne:

 

HDS – informacje ogólnie | Żuraw HDS w straży pożarnej i pomocy drogowej

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt