Kurs obsługi kos spalinowych i pilarek

 

Obsługa kos spalinowych

 
Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy z tymi urządzeniami.

Warunki stawiane kandydatom:

Program szkolenia:

Ilość godzin teoretycznych: 4 godz.
Ilość godzin praktycznych: 4 godz.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie MEN o uzyskaniu uprawnień do obsługi kos spalinowych.

 

Obsługa pilarek mechanicznych

 
Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych – łańcuchowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Warunki stawiane kandydatom:

Program szkolenia:

Ilość godzin teoretycznych: 4 godz.
Ilość godzin praktycznych: 8 godz.

Zaświadczenia:

Zaświadczenie MEN o uzyskaniu uprawnień do obsługi pilarek mechanicznych.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt