Kurs oraz egzamin kwalifikacyjny w zakresie konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Osoby konserwujące wózki jezdniowe podnośnikowe – zgodnie z Ustawą o Dozorze Technicznym – muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne kat. WJ, uprawniające do konserwacji wózków podnośnikowych. Dodatkowo osoby konserwujące wózki podnośnikowe z napędem elektrycznym – zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne – muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie “konserwacja, remonty, montaż” w kategorii E1, wydane przez uprawnioną komisję Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku wózków w wykonaniu przeciwwybuchowym, świadectwo kwalifikacyjne E1 powinno obejmować również te urządzenia.

Konserwacja wózków jezdniowych

Warunki uczestnictwa w kursie:

Program ramowy kursu:

 1. Przepisy, normy techniczne związane z eksploatacją UTB i wózków
 2. Budowa wózków – część elektryczna
 3. Budowa wózków – część mechaniczna
 4. Dokumentacja techniczna wózków
 5. Instrukcje eksploatacji wózków
 6. Wiadomości o Dozorze Technicznym
 7. Zakres wykonywania dozoru przez UDT
 8. Formy wykonywania dozoru przez UDT
 9. Badania techniczne : rodzaje, przygotowanie, zakres
 10. Próby techniczne
 11. Ustalenie form dozoru technicznego i terminów badań dla wózków
 12. Obowiązki i zakres prac konserwatorów wózków
 13. Zasady wykonywania czynności konserwacyjnych.

Szczegółowy program kursu jest dostosowywany do oczekiwań uczestników.
Po zakończeniu kursu zostaje przeprowadzony egzamin przez komisję UDT.
Zaświadczenie kwalifikacyjne jest wydawane bezterminowo.

Zapisy na kursy konserwacji wózków jezdniowych:

Centrum Szkoleniowe Stanisławów

Stanisławów 3, 05-252 Dąbrówka
tel.: 666-303-308,
kom.: 666-305-307,
email: centrum@akademia-efect.pl

Warszawa

ul. Św. Jacka Odrowąża 15 II piętro, 03-310 Warszawa
tel.: 22-203-64-54,
kom.: 666-303-308,
email: warszawa@akademia-efect.pl

Kraków

ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
tel.: 12 442-00-55,
kom.: 666-303-308,
email: krakow@akademia-efect.pl

Katowice

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
tel.: 32 444-66-86,
kom.: 666-305-307,
email: katowice@akademia-efect.pl

Szczecin

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin
tel.: 91 881-20-26,
kom.: 666-305-307,
email: szczecin@akademia-efect.pl

Bielsko-Biała

ul. Legionów 26, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 444-66-96,
kom.: 666-305-307,
email: bielsko-biala@akademia-efect.pl

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt