Kiedy potrzebny jest kurs HDS?

Uprawnienia na HDS pozwalają obsługiwać hydrauliczny dźwig samochodowy. Dokument taki okazuje się bardzo przydatny podczas rozwoju kariery zawodowej. Dzięki nim będziemy mogli łatwiej znaleźć pracę oraz będziemy wartościowymi pracownikami. Uprawnienia HDS pozwalają nam na pracę z różnymi rodzajami dźwigów hydraulicznych.

Kiedy potrzebny jest kurs HDS ?

Kurs HDS potrzebny jest wtedy, gdy chcemy obsługiwać dźwigi zamontowane na samochodach. To bardzo popularny sprzęt budowlany, bez którego sektor budowniczy czy transportowy nie jest już w stanie funkcjonować. Dźwigi takie odpowiadają za rozładunek towaru znajdującego się na przyczepie. Jednak ich obsługa jest dość skomplikowana i wymaga niezbędnych kwalifikacji. Jeśli zatem chcemy pracować w logistyce, transporcie, drogownictwie czy budownictwie, powinniśmy mieć takie uprawnienia.

Jak zdobyć takie uprawnienia ?

Najpierw należy odbyć kurs składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. W tej pierwszej kursant otrzyma informacje o rodzaju wykonywanej pracy, zagrożeniach oraz samym urządzeniu. W praktycznej zaś zostanie nauczony obsługi dźwigu pod okiem specjalisty. Po odbyciu kursu należy zdać państwowy egzamin przed Urzędem Dozoru Technicznego. Po pozytywnej weryfikacji naszych umiejętności stajemy się posiadaczami uprawnień HDS.
Z uprawnień HDS skorzystamy w wielu miejscach. Są one potrzebne do pracy w portach, transporcie oraz budowach, a posiadanie takich uprawnień czyni nas bardzo atrakcyjnymi pracownikami na rynku pracy.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt