Kurs na maszyny budowlaneJakie są wymagania dla kandydatów na kurs operatora żurawia wieżowego?

Obsługa żurawia wieżowego to poszukiwana i ceniona umiejętność zapewniająca zatrudnienie oraz dobre zarobki, dlatego warto zainwestować we własny rozwój i w ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyć kurs dla operatorów.

Co daje kurs na operatora żurawia wieżowego?

Uczestnicząc w kursie, kandydat ma okazję przygotować się do zawodu, w sposób zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. W teorii ma możliwość poznania sprzętu, na którym przyjdzie mu pracować oraz obowiązki operatora, zdobyć wiadomości o Dozorze Technicznym oraz wiedzę z bezpieczeństwa pracy. Kurs ten dostarcza nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim przygotowuje praktycznie do pracy operatora żurawia wieżowego.
Kurs kończy się egzaminem przeprowadzanym przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego, pozwalającym uzyskać licencję dla operatora żurawia wieżowego.

Wymagania stawiane kursantom

Operowanie żurawiem wieżowym jest zadaniem odpowiedzialnym, niosącym ze swej strony pewne niebezpieczeństwa, dlatego też od kandydatów wymaga się spełnienia pewnych podstawowych warunków dotyczących wieku oraz stanu zdrowia.

Kurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, posiadających przynajmniej podstawowe wykształcenie. Dobrze byłoby, gdyby kandydat na operatora miał wykształcenie zawodowe, najlepiej o kierunku elektrycznym.
Najważniejszym warunkiem stawianym kursantom jest dobry stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do wydawania orzeczeń.

Wymagania te są w pełni uzasadnione z uwagi na charakter wykonywanej pracy. Dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu to podstawowy warunek udział kursie, zapewniający bezpieczeństwo pracy. Zdrowi i wykwalifikowani operatorzy to bezpieczna i bardziej efektywna praca.

Poprzez uczestnictwo w kursie kandydat na operatora żurawia wieżowego, zyskuje cenną wiedzę i umiejętności, stając się pełnowartościowym, solidnym i poszukiwanym przez pracodawców fachowcem, dlatego warto podnieść własne kwalifikacje poprzez udział w odpowiednim kursie zawodowym

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt