Jak do każdego egzaminu państwowego i do egzaminu na operatora wózków widłowych trzeba się przygotować bardzo solidnie. Co ciekawe wiele osób obawia się bardziej pytań z części ogólnej niż z samej obsługi wózka widłowego. Na szczęście jednak można z powodzeniem poznać najczęściej zadawane pytania jeszcze przed egzaminem.

Najczęstsze pytania na egzaminie na wózki widłowe

Tak naprawdę pytań jest bardzo dużo, ale mogą się one powtarzać dość często. Na egzaminie sprawdzane jest m.in., czy osoba wie, jakie wymagania są stawiane osobom chcącym podjąć pracę na wózku widłowym, czy zna zasady bezpieczeństwa obsługi maszyny, a także czy zna podstawowe akty prawne regulujące taką pracę.

Jednym z zagadnień do omówienia na egzaminie jest wymienienie podstawowych aktów prawnych dotyczących Urzędu Dozoru Technicznego. Jednym z ważniejszych jest Ustawa o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000 r.

Kolejnym częstym pytaniem jest opis czynności, jakie musi wykonać operator w celu przeprowadzenia codziennej kontroli przed rozpoczęciem pracy. Często pojawia się pytanie o formy dozoru technicznego czy choćby czym jest stateczność wózka. Należy również wskazać czynniki, które mają wpływ na stateczność wózka.

Inne pytania to na przykład: czy można wyjechać wózkiem widłowym na drogę publiczną? Jaka jest dopuszczalna prędkość jazdy wózkiem: w hali produkcyjnej, w pomieszczeniach i na terenie zakładu pracy? Co to jest nożycowość wideł? Co to jest udźwig nominalny?

Inne zagadnienia, które musisz znać

Konieczne jest, by wiedzieć, jakie zasady obowiązują podczas jazdy wózkiem bez ładunku. A nawet potrafić wymienić podstawowe zespoły wózka czy terminy przeglądów konserwacyjnych i terminy badań dozorowych. Przygotujcie się na pytanie dotyczące czynności, których nie może wykonywać operator wózka w oparciu o zasady BHP.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt