Hydrauliczny Dźwig Samochodowy, czyli w skrócie HDS to maszyna praktycznie niezbędna w transporcie drogowym, który wymaga załadunku materiałów ciężkiej wagi, takich jak np. duże kontenery transportowe. HDS, czyli przenośne żurawie, umożliwiają przewóz czy też załadunek wszelkich przedmiotów bez pomocy innych urządzeń.

Szkolenie z zakresu obsługi HDS przeznaczone dla wszystkich osób, głównie dla tych, którzy już pracują albo chcą w przyszłości zająć się drogowym transportem towarowym, a także dla tych, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności i podnieść kwalifikacje.

Jakie możliwości dają uprawnienia HDS?

Kwalifikacje uzyskane po szkoleniowym kursie w zakresie HDS przydadzą się zarówno kierowcom zawodowym w małych i dużych przedsiębiorstwach, ale także prywatnym właścicielom firm jednoosobowych o charakterze usługowym. Zaświadczenie z uprawnieniami HDS nie tylko poszerzają kwalifikacje, ale również dają szansę na zatrudnienie w firmach transportowych oraz możliwość założenia własnej działalności w zakresie transportu.

Posiadacz uprawnień HDS może pracować przy obsłudze żurawi typu HDS zarówno przeładunkowych, jak i przewoźnych, niezależnie od marki, udźwigu czy też wysięgu oraz z osprzętem dodatkowym, jak np. zawiesia, wciągarki, chwytniki itp.

Szkolenia HDS

W celu przystąpienia do szkolenia, należy mieć ukończone 18 lat, mieć minimum wykształcenie podstawowe oraz wykazywać się brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze operatora HDS.

Szkolenia zazwyczaj składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna to wiedza niezbędna z zakresu dozoru technicznego, zasad BHP, zasad działania i budowy maszyn dźwigowych, a także eksploatacji tych urządzeń wraz z obsługą zawiesi. Na części teoretycznej przekazana zostaje również wiedza z wiadomości ogólnych o dźwigach oraz szczegółowych dotyczących HDS. Poza tym przyszły operator HDS dowie się swoich obowiązkach oraz zagrożeniach i zabezpieczeniach dotyczących żurawi. Część praktyczna z kolei to przede wszystkim indywidualne zajęcia z instruktorem, które są przeprowadzane na HDS-ie na terenie ośrodka szkoleniowego lub na obszarze firmy zlecającej szkolenia dla swoich pracowników. Kurs zakończony zostaje po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego (pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego). Następnie wydawane są bezterminowe uprawnienia kwalifikacyjne HDS.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt