By móc prowadzić i pracować przy użyciu pojazdów widłowych, należy zdać państwowy egzamin prowadzony przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Dwuczęściowy egzamin kończący wcześniejszy kurs, to już ostatni element do zdobycia uprawnień na operatora wózków. Wcześniej każdy kursant musi przyswoić wiedzę teoretyczną, przejść badania lekarskie i psychotesty, no i nauczyć się poruszać tym pojazdem.

Jak wygląda egzamin UDT na wózki widłowe?

Egzamin UDT na wózki widłowe jest złożony z dwóch części. Wiedzę kursanta na temat pojazdu i obowiązujących przepisów sprawdza cześć teoretyczna, zaś praktyczna służy potwierdzeniu umiejętności kierowania i manewrowania tego typu pojazdem. Każda z części trwa do 60 minut.

1.W część teoretycznej uczestnik otrzymuje od komisji egzaminacyjnej UDT 5 pytań. Są one losowane z puli kilkudziesięciu. Trzy z nich będą dotyczyły specjalistycznych przepisów związanych z kategorią uprawnień, na którą zdaje dana osoba. Pozostałe dwa będą dotyczyły ogólnej wiedzy z tematyki wózków widłowych.

Aby przejść do kolejnej części egzaminu, należy odpowiedzieć na 2 z 3 pytań specjalistycznych oraz 1 z 2 pytań ogólnych.

  1. Część praktyczna egzaminu UDT na wózki widłowe to zaprezentowanie umiejętności sprawnego poruszania się pojazdem po hali lub placu, manewrowania wózkiem, wykonania slalomu czy poprawnego obchodzenia się z ładunkiem (jego podnoszenie czy opuszczanie). Podczas tej części trzeba utrzymać pełne skupienie i pamiętać o przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów.

Zdając egzamin UDT na wózki widłowe, pamiętaj by:

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt