Uprawnienia na wózek widłowy

Uprawnienia na wózek widłowy są bardzo popularne i warto zastanowić się nad zdobyciem umiejętności poruszania się taką maszyną, ponieważ obecny przemysł często wymaga tego od pracownika. Przystępna cena i relatywna łatwość często stoją za wyborem właśnie tej formy doszkolenia się i zdobycia kolejnej kwalifikacji zawodowej. Aby móc przystąpić do egzaminu, należy odbyć kurs w odpowiednim ośrodku szkoleniowym, który stosownie przygotuje do państwowego testu weryfikującego wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności potencjalnego operatora “widlaka”. Egzamin na wózek widłowy, podobnie jak ten na prawo jazdy, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej, a osoba która zaliczy obie części otrzymuje certyfikat będący potwierdzeniem nabytych uprawnień.

Teoria zawiera w sobie wiedzę dotyczącą obsługi technicznej wózka, jego funkcji praktycznych oraz niezbędne informacje odnoszące się do warunków bezpieczeństwa oraz higieny pracy na stanowisku operatora maszyny. Praktyka to nic innego jak dowód na to, że egzaminowany potrafi poruszać się pojazdem we wszystkich kierunkach, sprawnie operuje wysięgnikiem widłowym oraz nie ma problemu z wykonywaniem czynności, do których ten rodzaj pojazdu został stworzony – magazynowania i przewożenia przedmiotów na paletach przystosowanych do obsługi “widlakiem”.

Dokumenty upoważniające do operowania wózkiem widłowym

Na terenie naszego kraju istnieją dwa dokumenty, dzięki którym można poświadczyć uprawnienia do kierowania wózkiem:

Popularniejszą formą jest legitymacja UDT, którą może wystawić placówka spełniająca wymogi przeprowadzania kursów i egzaminów na wózki widłowe i stanowi potwierdzenie, że dana osoba szkolenie przeszła. Uzyskany dokument wystawiany jest najczęściej w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Wymagania stawiane przed kandydatem

Aby uzyskać uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym poprzez zdanie egzaminu państwowego należy spełnić kilka wymogów:

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt