Operator żurawia samojezdnego – praca, zarobki i szanse na rynku pracy

Operator żurawia samojezdnego jest osobą odpowiedzialną za serwis, ustawienia, obsługę i kontrolę sprzętu. Oprócz kwalifikacji uzyskiwanych na specjalistycznych kursach, które kończą się egzaminem państwowym operatora cechować musi odpowiednia osobowość, w tym odpowiedzialność, systematyczność i wysoka odporność na stres, bowiem praca na wysokościach, w ciasnej kabinie jest dużym wyzwaniem wymagającym także świetnej koncentracji i radzenia sobie z ekspozycją na trudne warunki psychologiczne podejmowanych działań. Operator żurawia samojezdnego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego zatrudniany jest najczęściej w firmach budowlanych, które prowadzą duże projekty na relatywnie dużych powierzchniach inwestycyjnych. To wciąż rozwijający się rynek pracy. Szanse zatrudnienia dla operatorów żurawi samojezdnych związane są także z coraz bardziej obiecującymi kontraktami zagranicznymi.

Kariera operatora żurawia samojezdnego w kraju lub za granicą 

Kariera operatora żurawia samojezdnego może rozwijać z powodzeniem w Polsce lub za granicą, bowiem place budów są miejscem, gdzie ciągle wzrasta zapotrzebowanie na tego typu fachowców budowlanych. Bardzo dobre zarobki, samodzielne stanowisko pracy, pakiet dodatkowych świadczeń socjalnych to pozytywy zatrudnienia, które sprawiają, że chętnych do pracy nie brakuje. Operatorzy żurawi samojezdnych mogą pracować w każdym sektorze branży budowlanej, od przedsiębiorstw państwowych i firm prywatnych w Polsce, do zatrudnień kontraktowych proponowanych przez międzynarodowe pośrednictwo pracy. W przypadku osób gotowych dodatkowo nauczyć się podstaw języka niemieckiego lub norweskiego rynek pracy jest naprawdę obiecujący, bowiem Niemcy i Norwegia to najczęstszy obecnie kierunek emigracji pracowników budowlanych, a wśród nich także i profesjonalnych, wykwalifikowanych i posiadających uprawnienia państwowe operatorów żurawi samojezdnych z Polski.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt