Kursy oraz egzaminy kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci i instalacji energetycznych

 

Samodzielną eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych mogą się zajmować tylko osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących stanowisk pracy:

Wykaz stanowisk pracy dla osób “dozoru” i “eksploatacji” ustala pracodawca.

Rozróżnia się prace przy urządzeniach energetycznych w zakresie:

kurs obsługi sieci i instalacji energetycznych
 

Rodzaje urządzeń, sieci i instalacji energetycznych przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji:

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wydaje świadectwo kwalifikacyjne w powyższym zakresie, na okres 5 lat, na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu. Świadectwa kwalifikacyjne wydane bezterminowo na podstawie znowelizowanych przepisów zachowują ważność przez okres 5 lat od 02.05.2005 r. / Ustawa o zmianie ustawy – Prawo Energetyczne – Dz.U.nr.62 poz. 552 z 18.04.2005 /.

Kursy 2-dniowe, organizowane przez Ośrodek, przygotowują do egzaminów kwalifikacyjnych w powyższych 3 grupach na stanowiska eksploatacji /E/ i dozoru /D/, w zakresie określonym przez wnioskodawcę.Obecny stan prawny nie stwarza formalnych ograniczeń w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej dla osób przystępujących do egzaminów.

 

Zapisy na kursy eksploatacji urządzeń sieci i instalacji energetycznych:

Centrum Szkoleniowe Stanisławów

Stanisławów 3, 05-252 Dąbrówka
tel.: 666-303-308,
kom.: 666-305-307,
email: centrum@akademia-efect.pl

Warszawa

ul. Św. Jacka Odrowąża 15 II piętro, 03-310 Warszawa
tel.: 22-203-64-54,
kom.: 666-303-308,
email: warszawa@akademia-efect.pl

Kraków

ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
tel.: 12 442-00-55,
kom.: 666-303-308,
email: krakow@akademia-efect.pl

Katowice

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
tel.: 32 444-66-86,
kom.: 666-305-307,
email: katowice@akademia-efect.pl

Szczecin

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin
tel.: 91 881-20-26,
kom.: 666-305-307,
email: szczecin@akademia-efect.pl

Bielsko-Biała

ul. Legionów 26, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 444-66-96,
kom.: 666-305-307,
email: bielsko-biala@akademia-efect.pl

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt