HDS , czyli hydrauliczny dźwig samochodowy to pojazd ciężarowy różniący się od innych pojazdów tym, że posiada na swoim nadwoziu zamontowany tam żuraw przeładunkowy. Urządzenie to umożliwia wykonanie załadunku i wyładunku wielkogabarytowych i wyjątkowo ciężkich towarów. HDS wyposażony jest w układ hydrauliczny poruszany dzięki pompie hydraulicznej zasilanej bezpośrednio z silnika pojazdu. Hydrauliczny dźwig samochodowy może unieść i przemieścić ciężar o masie ponad 16 ton. Ramię niektórych typów HDS wynosi 12 m. Przy wyjątkowo ponadnormatywnych ciężarach stabilność HDS uzyskuje się poprzez zastosowanie dodatkowych podpór ustawianych podczas załadunku.

Czy warto zrobić kurs HDS?

Trudno byłoby znaleźć argument kwestionujący zasadność ukończenia kursu HDS. Zalety zdobycia uprawnień do obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego widoczne są zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik dzięki kursowi zdobywa nowe kwalifikacje, zwiększając tym samym dla siebie szansę na uzyskanie lepiej płatnej i bardziej odpowiedzialnej pracy. Zakończone pozytywnym wynikiem szkolenie podnosi pozycję pracownika na rynku pracy, zwiększając konkurencyjność jego osoby.

Natomiast pracodawca zawsze będzie poszukiwał pracownika o możliwie najszerszych kwalifikacjach. Umożliwia mu to lepsze planowanie pracy i większą niezależność od zdarzeń losowych czy wahań na rynku pracy. Pracownik o podwyższonych kwalifikacjach jest pewniejszy swojej pozycji w przypadku redukcji etatów czy opóźnień inwestycyjnych. Szeroki wachlarz kwalifikacji, również na skutek uzyskania uprawnień HDS, podnosi jego wszechstronność i kompetencje.

Kto może przystąpić do kursu HDS?

Do uczestnictwa w szkoleniach HDS może przystąpić każda osoba, która ukończyła 18 lat, oraz posiada minimum podstawowe wykształcenie. Niezbędne jest również zakończone pozytywnym wynikiem badanie lekarskie. Przyszły absolwent kursu HDS powinien też posiadać prawo jazdy kategorii C. Dzięki temu ten sam pracownik może obsługiwać dźwig oraz prowadzić pojazd z dźwigiem na wyposażeniu.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt