Nastały złote czasy dla branży budowlanej. Wykonawcy zmagają się nie tylko z bogactwem wyboru spośród różnych możliwych do realizacji przedsięwzięć, ale i oferty cenowe, jakie akceptują inwestorzy, są zdecydowanie wyższe, niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Wszystko za sprawą dużego popytu na deweloperskie inwestycje mieszkaniowe, sporemu zastrzykowi finansowemu za sprawą pozyskiwanych środków unijnych oraz polepszającej się koniunktury gospodarczej, która sprzyja wydatkom związanym z rozbudową lub modernizacją obiektów należących do różnych przedsiębiorstw. Jedną z grup, która stała się znaczącym beneficjentem tej korzystnej sytuacji są pracownicy firm budowlanych – m. in. instalatorzy, tynkarze, osoby zajmujące się wykańczaniem wnętrz czy operatorzy różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Znacząco wzrosła też w ostatnim czasie wartość roboczogodziny i maszynogodziny. Doskonałe perspektywy zarobkowe stoją m. in. przed operatorami koparko-ładowarek. Praktycznie żadna nowa budowa czy większa modernizacja nie jest w stanie obejść się bez pracy tego rodzaju ciężkiego sprzętu.

Wymagania do pracy w zawodzie operatora

Przygotowanie terenu, niwelacje, wykopy rowów pod sieci instalacyjne czy fundamenty różnych budowli, rozbiórki – to chleb powszedni operatora koparko-ładowarki. Osoby, które chciałyby pracować w tym zawodzie, muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać w wykształcenie co najmniej podstawowe oraz legitymować się prawem jazdy kategorii B (często zachodzi bowiem potrzeba przemieszczania się po drogach publicznych). Niezależnie od wymienionych warunków, niezbędne jest stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wypełniania tego zawodu. Wówczas kandydat na operatora może przystąpić do specjalnego kursu, którego koszt waha się w przedziale 1500-2000 złotych. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest ukończenie szkolenia skutkującego uzyskaniem uprawnień typu III, które pozwala pracować na wszystkich typach koparko-ładowarek. Jeśli nie posiadamy odpowiedniego stażu, to oprócz zajęć teoretycznych, trzeba odbyć także te praktyczne, w tym 26h instruktażu na maszynie.

Wyobraźnia – największą zaletą dobrego operatora maszyny

Należy podkreślić, że wbrew pozorom, praca operatora koparko-ładowarki wymaga dużej staranności, precyzji, delikatności i umiejętności przewidywania różnych zagrożeń. Bardzo często zdarza się bowiem ryzyko kolizji z jakimiś niezinwentaryzowanymi czynnymi instalacjami. Rzadko kiedy operator w pojedynkę wykonuje zlecone zadanie – zwykle jest ważnym elementem pracy większego zespołu. Istotna jest więc umiejętność płynnego i bezpiecznego funkcjonowania w takich warunkach i rzetelne wykonywanie poleceń osoby koordynującej.

Kurs na wózki widłowe | Konserwacja wózków jezdniowych | Kurs na wózki specjalizowane | Kurs żurawi wieżowych | Kurs żurawi samojezdnych | Kurs na koparko-ładowarkę | Kurs na podesty ruchome | Kurs napełniania LPG | Szkolenie magazynier-logistyk | Kurs na suwnice | Szkolenie TDT (UNO) | Sieci i instalacje energetyczne | Kursy konserwacji dźwignic | Kursy i egzaminy spawania | Szkolenia i usługi BHP | Galeria zdjęć kursów | Kontakt