Szkolenie na pracownika magazynu

Magazynier - Logistyk

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przyuczenia do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera oraz nadzorującego pracę magazynu poprzez nabycie umiejętności w zakresie: organizacji pracy w magazynach, poznanie podstaw zagospodarowania magazynu i technologii magazynowania, prowadzenie dokumentacji magazynowej, obiegu dokumentów i towarów w magazynie, obsługa komputera w zakresie podstawowym oraz obsługi programów magazynowych.

Warunki stawiane kandydatom:
  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
Program szkolenia:
  • Przepisy i normy w magazynowaniu
  • Organizacja gospodarki magazynowej
  • Zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania
  • Prowadzenie dokumentacji; obieg dokumentów i towarów
  • Wydawanie towarów z magazynu
  • Zapasy cel i funkcja zapasów
  • Nowoczesne metody gospodarowania zapasami
  • Systemy ewidencji zapasów
Ilość godzin teoretycznych: 50 godz.
Ilość godzin praktycznych: 10 godz.

Zaświadczenia:
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia.

Dla obecnych kursantów oraz absolwentów Akademii Efect atrakcyjne rabaty.


Copyright ©2014 Akademia Efect
by Studio Webs