Kurs na napełnianie zbiorników gazem LPG

Napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG

Cel szkolenia:
Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.

Warunki stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat
 • przynajmniej podstawowe wykształcenie
Program szkolenia:
 • ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • gazy stosowane do napędu pojazdów
 • instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG
 • budowa zbiorników LPG
 • oznakowanie zbiorników LPG
 • warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem
 • napełnianie zbiorników gazem skroplonym LPG
 • czynności robocze i kontrolne
 • podstawowe wiadomości o dozorze technicznym
 • przepisy bhp i ppoż.
Kurs tankowania gazu LPG na stacjach paliw trwa 2 dni i kończy się egzaminem państwowym przed komisja kwalifikacyjną TDT.

Zaświadczenia:
Wydawane uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem LPG w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi stacji paliw LPG - stacji auto gazu w zakresie napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.


Copyright ©2014 Akademia Efect
by Studio Webs