Kurs na wózki widłowe

Kurs na operatora wózka widłowego

Cel szkolenia:
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Warunki stawiane kandydatom:
  • ukończone 18 lat
  • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
Program szkolenia:
  • Typy stosowanych wózków jezdniowych
  • Budowa wózków jezdniowych
  • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
  • BHP
  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Bezpieczna wymiana butli gazowych
  • Zajęcia praktyczne
Ilość godzin teoretycznych: 47 godz.
Ilość godzin praktycznych: 20 godz.

Egzamin:
Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją.

Zaświadczenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wszystkie typy wózków łącznie z bezpieczną wymianą butli gazowych, zaświadczenie wydane na drukach MEN.

W naszej firmie masz możliwość bezpłatnego otrzymania uprawnień przetłumaczonych na język angielski dzięki czemu będą one honorowane w Unii Europejskiej. Na życzenie wydajemy uprawnienia również w języku niemieckim.

Zapisy na kursy wózków widłowych:

Centrum Szkoleniowe Stanisławów

Stanisławów 3, 05-252 Dąbrówka
tel.: 666-303-308,
email:

Warszawa

ul. Św. Jacka Odrowąża 15 II piętro, 03-310 Warszawa
tel.: 22-203-64-54,
email:

Kraków

ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
tel.: 12 442-00-55,
email:

Katowice

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
tel.: 32 444-66-86,
email:

Szczecin

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin
tel.: 91 881-20-26,
email:

Bielsko-Biała

ul. Legionów 26, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 22-203-64-54,
email:


|
|


Copyright ©2014 Akademia Efect
by Studio Webs