Kurs na wózki widłowe

Kurs na operatora wózka widłowego

Cel szkolenia:
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Warunki stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat
 • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
Program szkolenia:
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózków jezdniowych
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
 • BHP
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Bezpieczna wymiana butli gazowych
 • Zajęcia praktyczne
Ilość godzin teoretycznych: 47 godz.
Ilość godzin praktycznych: 20 godz.

Egzamin:
Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją.

Zaświadczenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wszystkie typy wózków łącznie z bezpieczną wymianą butli gazowych, zaświadczenie wydane na drukach MEN.

W naszej firmie masz możliwość bezpłatnego otrzymania uprawnień przetłumaczonych na język angielski dzięki czemu będą one honorowane w Unii Europejskiej. Na życzenie wydajemy uprawnienia również w języku niemieckim.

Wózki widłowe – zalety i obowiązki

Wózki widłowe to urządzenia powszechnie wykorzystywane w logistyce, transporcie oraz innych branżach, jak na przykład budownictwo. Zadaniem wózków widłowych jest szybkie i bezpieczne przemieszczanie ładunków, z jednego miejsca na drugie. Konstrukcja widlaków, pozwala na unoszenie ładunków umieszczonych na paletach na różną wysokość – nawet do 12 metrów. Dzięki temu, możliwe jest magazynowanie towarów na regałach wysokiego składowania.

Zalety wózków widłowych
 • Silniki – wózki widłowe można zakupić zarówno w opcji z napędem spalinowym, jak i elektrycznym. Te drugie znajdują zastosowanie w zamkniętych halach magazynowych, w których wózki spalinowe, z uwagi na niebezpieczną emisję spalin, nie mogą być wykorzystywane.
 • Szybkość – przemieszanie ładunków na duże odległości, ich załadunek i rozładunek z samochodów, jest znacznie szybszy, kiedy wykorzystujemy wózki widłowe. Dzięki ich używaniu w firmie, wydajność pracy wzrasta kilkukrotnie, a przestrzeń magazynowa zostaje efektywnie wykorzystana.
 • Bezpieczeństwo – łatwo sobie wyobrazić, jak niebezpieczne może być ręczny rozładunek towarów. Na przykład ciężkich kartonów czy palet z metalowymi elementami konstrukcji silników. Wózek widłowy pozwala na jednorazowe rozładowanie palety z samochodu, bez jej rozczłonkowywania na mniejsze elementy.

Bezpieczeństwo i uprawnienia na widlaki

Do obsługi wózków widłowych, mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby, dysponujące niezbędnymi uprawnieniami i które wzięły udział w kursach. Jest to jeden z podstawowych wymogów, aby móc podjąć pracę magazyniera, dla którego obsługa wózków widłowych jest koniecznością. Z uwagi na diametralnie inny sposób sterowania takim wózkiem, kursy okazują się punktem wyjścia dla rozpoczęcia pracy w tym zawodzie. Jakie zagadnienia są poruszane w trakcie trwania kursów na operatora wózka widłowego?
 • Budowa i rodzaje wózków widłowych
 • Zasada działania
 • Czynności serwisowe
 • Obsługa wózków widłowych
 • BHP podczas pracy na wózkach
Poza powyższymi tematami, poruszanymi na zajęciach teoretycznych, kursy wózków widłowych to również zajęcia praktyczne, podczas których kursanci w warunkach terenowych, uczą się obsługi.

Zapisy na kursy wózków widłowych:

Centrum Szkoleniowe Stanisławów

Stanisławów 3, 05-252 Dąbrówka
tel.: 666-303-308,
email:

Warszawa

ul. Św. Jacka Odrowąża 15 II piętro, 03-310 Warszawa
tel.: 22-203-64-54,
email:

Kraków

ul. Igołomska 1, 31-983 Kraków
tel.: 12 442-00-55,
email:

Katowice

ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice
tel.: 32 444-66-86,
email:

Szczecin

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin
tel.: 91 881-20-26,
email:

Bielsko-Biała

ul. Legionów 26, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 444-66-96,
email:


|
|


Copyright ©2014 Akademia Efect
by Studio Webs