Kurs na podesty ruchome

Szkolenie obsługi podestów ruchomych

Cel szkolenia:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed Urządem Dozoru Technicznego.

Warunki stawiane kandydatom:
  • ukończone 18 lat
  • orzeczenie lekarza medycyny pracy
Program szkolenia:
  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Budowa części mechanicznej i elektrycznej
  • Aparaty i urządzenia zabezpieczające
  • Budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
  • Obsługa i konserwacja
  • BHP
  • Zajęcia praktyczne
Ilość godzin teoretycznych: 24 godz.
Ilość godzin praktycznych: 8 godz.

Uprawnienia:
Po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT kursant otrzymuje potwierdzenia zdobycia kwalifikacje do obsługi podestów ruchomych.
Copyright ©2014 Akademia Efect
by Studio Webs