Kurs na ładowarki teleskopowe

Obsługa wózków jezdniowych specjalizowanych

Cel szkolenia:
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków specjalizowanych (ładowarek teleskopowych).

Warunki stawiane kandydatom:
  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim
Program szkolenia:
  • Typy stosowanych wózków jezdniowych
  • Budowa wózków jezdniowych
  • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy
  • Wiadomości z zakresu ładunkoznastwa
  • BHP
  • Wiadomości o dozorze technicznym
  • Bezpieczna wymiana butli gazowych
  • Zajęcia praktyczne
Ilość godzin teoretycznych: 47 godz.
Ilość godzin praktycznych: 20 godz.

Egzamin:
Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją.

Zaświadczenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na wszystkie wózki specjalizowane.

W naszej firmie masz możliwość bezpłatnego otrzymania uprawnień przetłumaczonych na język angielski dzięki czemu będą one honorowane w Unii Europejskiej. Na życzenie wydajemy uprawnienia również w języku niemieckim.


Copyright ©2014 Akademia Efect
by Studio Webs