Kurs obsługi kos spalinowych i pilarek

Obsługa kos spalinowych

Cel szkolenia:
Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy z tymi urządzeniami.

Warunki stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
Program szkolenia:
 • budowa kos spalinowych
 • obsługa i konserwacja
 • BHP
 • zajęcia praktyczne
Ilość godzin teoretycznych: 4 godz.
Ilość godzin praktycznych: 4 godz.

Zaświadczenia:
Zaświadczenie MEN o uzyskaniu uprawnień do obsługi kos spalinowych.


Obsługa pilarek mechanicznych

Cel szkolenia:
Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych - łańcuchowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Warunki stawiane kandydatom:
 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
Program szkolenia:
 • budowa pilarek
 • obsługa i konserwacja
 • BHP
 • zajęcia praktyczne
Ilość godzin teoretycznych: 4 godz.
Ilość godzin praktycznych: 8 godz.

Zaświadczenia:
Zaświadczenie MEN o uzyskaniu uprawnień do obsługi pilarek mechanicznych.


Copyright ©2014 Akademia Efect
by Studio Webs