Kurs oraz egzamin kwalifikacyjny w zakresie konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Osoby konserwujące wózki jezdniowe podnośnikowe - zgodnie z Ustawą o Dozorze Technicznym - muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne kat. WJ, uprawniające do konserwacji wózków podnośnikowych. Dodatkowo osoby konserwujące wózki podnośnikowe z napędem elektrycznym - zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne - muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie "konserwacja, remonty, montaż" w kategorii E1, wydane przez uprawnioną komisję Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku wózków w wykonaniu przeciwwybuchowym, świadectwo kwalifikacyjne E1 powinno obejmować również te urządzenia.

kurs konserwacji wózków widlowych

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat
 • wielomiesięczna praktyka przy konserwacji wózków podnośnikowych
 • wykształcenie odpowiednie do danej specjalności lub pokrewne dające gwarancję posiadania wiedzy w zakresie zgodnym z wytycznymi UDT.

Program ramowy kursu:

 1. Przepisy, normy techniczne związane z eksploatacją UTB i wózków
 2. Budowa wózków - część elektryczna
 3. Budowa wózków - część mechaniczna
 4. Dokumentacja techniczna wózków
 5. Instrukcje eksploatacji wózków
 6. Wiadomości o Dozorze Technicznym
 7. Zakres wykonywania dozoru przez UDT
 8. Formy wykonywania dozoru przez UDT
 9. Badania techniczne : rodzaje, przygotowanie, zakres
 10. Próby techniczne
 11. Ustalenie form dozoru technicznego i terminów badań dla wózków
 12. Obowiązki i zakres prac konserwatorów wózków
 13. Zasady wykonywania czynności konserwacyjnych.
Szczegółowy program kursu jest dostosowywany do oczekiwań uczestników.
Po zakończeniu kursu zostaje przeprowadzony egzamin przez komisję UDT.
Zaświadczenie kwalifikacyjne jest wydawane bezterminowo.

Zapisy na kursy w poszczególnych miastach:

Centrum Szkoleniowe Stanisławów
tel.: 666-303-308,
email:

Oddział w Warszawie
tel.: 22-203-64-54,
email:

Oddział w Krakowie
tel.: 12 442-00-55,
email:

Oddział w Katowicach
tel.: 32 444-66-86,
email:

Oddział w Szczecinie
tel.: 91 881-20-26,
email:

Oddział w Bielsku-Białej
tel.: 22-203-64-54,
email:


Copyright ©2014 Akademia Efect
by Studio Webs