Kurs na buty samowyładowcze

Obsługa burt samowyładowczych

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.

Warunki stawiane kandydatom:
  • ukończone 18 lat
  • dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy
Program szkolenia:
  • wiadomości o dozorze technicznym
  • działanie burt samowyładowczych
  • eksploatacja burt samowyładowczych
  • BHP
  • zajęcia praktyczne
Ilość godzin teoretycznych: 8 godz.
Ilość godzin praktycznych: 2 godz.

Egzamin:
Teoretyczny i praktyczny egzamin przed wewnętrzną komisją.

Zaświadczenia:
Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Copyright ©2014 Akademia Efect
by Studio Webs