Kursy - wózki widłowe, żurawie wieżowe, HDS i inne

Oferujemy kursy operatorów transportu bliskiego takie jak: kursy na wózki widłowe, kursy na żurawie wieżowe, kursy na HDS - żurawie przeładunkowe, ładowarki teleskopowe, burty samowyładowcze i inne oraz szkolenia BHP. Jesteśmy firmą o zasięgu ogólnopolskim, która dzięki stałemu rozwojowi, poszerzaniu oferty jest liderem na rynku ww. szkoleń. Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi salami wykładowymi oraz własnym sprzętem niezbędnym do przeprowadzania szkoleń. Przeprowadzamy szkolenia zarówno dla klientów indywidualnych jak też na zlecenie firm i instytucji.

Akademia Efect aktywnie angażuje się również w realizację pro-społecznych projektów skierowanych do różnych grup ludności m. in. osób bezrobotnych, pracujących i niepełnosprawnych. Celem podejmowanych inicjatyw jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.

Prowadząc swoją działalność Akademia EFECT współpracuje z różnymi instytucjami, głównie działającymi z obszarze rynku pracy. Bezstresowo z pełną dbałością o klienta przygotowuje uczestników szkoleń do pełnienia obowiązków odpowiedzialnego i świadomego operatora urządzeń transportu bliskiego.

Kursy - oferta


Kurs na wózki widłowe
Kurs na operatora wózka widłowego - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania
uprawnień z obsługi wózków jezdniowych.
Kurs na żurawie wieżowe
Szkolenia na operatorów żurawi wieżowych i szynowych kategorii IŻ - przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi kategorii IŻ.
Kurs na ładowarki teleskopowe
Kursy użytkowania wózków jezdniowych specjalizowanych.
Kurs na HDS
Kurs dla operatorów żurawi przeładunkowych - teoretyczna i praktyczna nauka do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych HDS.
Kurs na burty samowyładowcze
Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych.
Kurs na koparko - ładowarkę
Uprawnia do prowadzenia pojazdu budowalnego, przeznaczonego przede wszystkim do wykonywania różnych robót ziemnych.
Kurs napełniania zbiorników LPG
Nauka napełnianie zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.
Szkolenie magazynier-logistyk
Szkolenie na pracownika obsługującego i zarządzającego magazynem.
Szkolenia BHP
Szkolenia i usługi BHP dla firm, instytucji oraz osób prywatnych.
Kosy spalinowe i pilarki
Celem kursu jest przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych i pilarek.
Kurs na suwnice
Kurs na suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki.
Kurs na podesty ruchome
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed UDT.
Konserwacja wózków jezdniowych
Kurs oraz egzamin kwalifikacyjny w zakresie konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych.
Sieci i instalacje energetyczne
Kursy oraz egzaminy kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci i instalacji energetycznych.
Kursy konserwacji dźwignic
Kursy oraz egzaminy kwalifikacyjne w zakresie konserwacji dźwignic.
Kursy i egzaminy spawania
Kursy oraz egzaminy kwalifikacyjne w zakresie spawania podstawowego oraz ponadpodstawowego.
Kurs z obsługi urządzeń (UNO)
Kurs napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
Galeria zdjęć
Prezentujemy wybrane zdjęcia z przeprowadzonych kursów i szkoleń na żurawie wieżowe, widlaki, .


Zapisy na kursy i szkolenia

Centrum Szkoleniowe Stanisławów

Stanisławów 3,
05-252 Dąbrówka

tel.: 666-303-308,
email:

Warszawa

ul. Św. Jacka Odrowąża 15 II piętro,
03-310 Warszawa

tel.: 22-203-64-54,
email:

Kraków

ul. Igołomska 1,
31-983 Kraków

tel.: 12 442-00-55,
email:

Katowice

ul. Gliwicka 228,
40-861 Katowice

tel.: 32 444-66-86,
email:

Szczecin

ul. Mieszka I 80, 71-011 Szczecin

tel.: 91 881-20-26,
email:

Bielsko-Biała

ul. Legionów 26, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 444-66-96,
email:


Copyright ©2014 Akademia Efect
by Studio Webs